Låven på Eidbo: Svar til Guttorm Eskild Nilsen

Av