La det være klinkende klart: Det er ingen kommunal oppgave å drive skogbruk!

Av