Kristine la ned bedriften for to år siden, nå må hun betale 60.000 kroner til Brønnøysundregistrene

Kristine Mathisen handlet i god tro da hun satte aksjeselskapet i null og la ned driften av firmaet for to år siden. Det skulle hun ikke ha gjort.