Kriseledelsen i Arendal kommune: - Dersom du ikke er så syk at du trenger legehjelp, ber vi om at du venter med å ringe legevakten