Koronakrisen: Millioner i hjelpepakke til kommunene

Tvedestrand, Vegårshei og Åmli får til sammen over 8 millioner kroner ekstra fra staten, for å kompensere for økte utgifter og tap av inntekter i forbindelse med koronakrisen. Det er neppe nok.