Koronakrisen: Dette ordet brukes mye om dagen, men svært mange bruker det feil

- Ikke det minste rart at en misforstår dette, sier Språkrådet.