Kontrollutvalgets leder har ordnet opp etter anonymt varsel

Etter et anonymt varsel, ble det gjennomført full kontroll av båtbuer på Gjeving. Aasulv Løvdals båtbu var en av dem som ble gått etter i sømmene.