-De ønsker en lovlighetskontroll av en sak de selv stemte for

I morgen velges et nytt kontrollutvalg i Tvedestrand. Mandag avholdt det sittende utvalget et siste, ekstraordinært møte. Kun én sak sto på agendaen: Utkastelsen av Liv Tomter på møtet i september. Birger Eggen synes det var et paradoks at to av de som valgte Tomter inn i kontrollutvalget, nå ønsker å få vurdert lovligheten i vedtaket.