Beskyldningene er blitt en belastning for ansatte: Kontrollutvalget krever ekstern gransking

Kontrollutvalget i Tvedestrand ønsker en ekstern revisjon av rutiner, internkontroll og etterlevelse av etiske retningslinjer i plan- og byggesaksavdelingen. Utvalget ønsker også en revisjon av prosessen rundt den såkalte Tvedestrandsmodellen.