Varslersak: Kontrollutvalget behandlet Tvedestrand Veksts ansettelse av forretningsfører

Styret i Tvedestrand Vekst AS gjorde ikke noe galt da de for ti år siden ansatte Solveig Røvik som forretningsfører uten at stillingen ble lyst ut. Det mener et enstemmig Kontrollutvalg.