Grensejustering på Askerøya opp til ny behandling i Kontrollutvalget

Den etterhvert så berømte grenseflyttingen i skjærgårdsparken på Askerøya i 2015 skal behandles i Kontrollutvalget torsdag, for andre gang.