Hun har levert inn 13 nye saker til kontrollutvalget

Anne Killingmo får stadig inn påstander om forskjellsbehandling og kritikkverdige forhold. Nå har hun overlevert 13 nye bekymringsmeldinger til rådmannen og kontrollutvalget.