Full granskning vil koste 300.000 kroner - Kontrollutvalget går for halvparten

Kontrollutvalget i Tvedestrand ønsker å få en ekstern granskning av om kommunalt ansatte og politikere etterlever kommunens etiske retningslinjer. Det vil koste.