Naboenes båtbusøknader fikk ulike utfall - saken behandles av kontrollutvalget

En av sakene som kommer opp på torsdagens møte i Kontrollutvalget dreier seg om to naboer som søkte om å få bygge hver sin båtbu. Den ene fikk lov, den andre ble nektet.