Suksess med gratis konserter - avslutter konsertrekken i kveld

Med en doblet omsetning for juli, kan Morten Halvorsen ved Hotel Lyngørporten smile bredt. - Mye av omsetningen har kommet inn på de gratis konsertene, forteller han.