Konkurs: Kroken på døra for «Skinn Produkter» på Nytorvet

«Skinn Prosjekter» på Nytorvet har lukket dørene for godt. Foretaket til Sergej Grindenko ble slått konkurs i november.