Med unntak av noen få justeringer er selve søknadsteksten til Helfo helt lik som da Hellevik-brødrene for første gang søkte om å få bli fritt behandlingsvalg-leverandør i 2018.

Den gangen het firmaet Care Service AS og ledelsen besto av daglig leder Jørn Hellevik, mens storebror Rune Hellevik titulerte seg som virksomhetsleder.

Nå er aksjeselskapet begjært konkurs, en stiftelse er opprettet, og storebror Rune ser ut til å ha blitt fjernet fra alle verv og ansvarsområder.

Lovbrudd og politietterforskning

Det er «Stiftelsen Holt behandlingssenter», ved daglig leder Jørn Hellevik, som nå søker om å få komme inn i varmen hos Helfo igjen.

Det var i begynnelsen av februar i år at Helfo trakk tilbake godkjenningen av Care Service som fritt behandlingsvalg-leverandør (FBV-leverandør), etter at Statsforvalteren i Agder avdekket flere alvorlige lovbrudd ved institusjonen.

Statsforvalterens rapport resulterte også i en egen tilsynssak mot virksomhetsleder og storebror Hellevik. Tvedestrandsposten har grunn til å tro at det er en sammenheng mellom denne individsaken, og at politiet nå har satt i gang en etterforskning av «en person tilknyttet Englegård».

Endret styret for kort tid siden

I den nye søknaden til Helfo er ikke Rune Hellevik nevnt én gang.

Som virksomhetsleder står nå 37 år gamle Suzanne A. Mathisen, oppført. Mathisen ble ansatt som miljøarbeider i 2020, og har med andre ord rykket kraftig opp i gradene.

Storebror Hellevik er også slettet fra styret i «Stiftelsen Holt behandlingssenter» som ble opprettet 9. januar 2020.

Det er mulig Care Service allerede for et år siden begynte å tenke alternativer. For ikke så lenge etter Statsforvalterens første tilsynsrapport kom på nyåret 2020, hvor det også ble avdekket lovbrudd, ble Stiftelsen Englegård opprettet.

Det er denne stiftelsen som nå har endret navn til Stiftelsen Holt behandlingssenter.

Her sto Jørn Hellevik oppført som styreleder, mens storebror sto oppført som styremedlem. Men for to uker siden forsvant Rune Helleviks navn fra stiftelsen også.

Vanskelig å få tak i

Som styremedlemmer står nå virksomhetsleder Mathisen oppført, sammen med en Naweel Shahid.

Shahid ble etter det Tvedestrandsposten kjenner til ansatt som psykolog på Englegård i oktober i fjor, men vi finner ingen kontaktinformasjon på ham, og han svarer heller ikke på e-post.

Shahid har adresse på Gressvik i Fredrikstad, men skal ifølge kilder leie leilighet av Jørn Hellevik i Arendal.

I 2017 søkte han på en stilling som barnevernskonsulent i Berlevåg kommune, og i denne søknaden skriver Shahid at hans psykologiutdannelse fra England og Budapest ikke blir godkjent av norske myndigheter, og at han derfor ikke kan praktisere som psykolog i Norge.

Tvedestrandsposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med verken han eller Hellevik, men Helsedirektoratet opplyser i en e-post at Shahid ble innvilget norsk autorisasjon som psykolog 31.01.2020.

To millioner kroner i årslønn

Ifølge konkursbegjæringen fra Care Service som kom denne uka, hadde selskapet 37 ansatte inkludert vikarer.

I organisasjonskartet som er vedlagt den nye søknaden til Helfo, er det 23 ansatte, de fleste i 100 prosent stillinger. Mange av disse er ansatt på institusjonen i dag, og blir dermed med videre i den nye stiftelsen.

En av dem som har vært ansatt en god stund er psykiater Tatina Olsen. Ifølge Statsforvalteren har hun avtale med institusjonen om å behandle to pasienter per uke, en kilde sier imidlertid til Tvedestrandsposten at Olsen har jobbet med tre til fire pasienter per uke.

Hun har dog aldri vært på Englegård, men har kun tatt i mot pasienter på sitt kontor i Arendal.

Olsen driver nemlig egen praksis på Maxis legesenter Arendal, i tillegg er hun altså behandler i 100 prosent stilling på Englegård.

Ifølge skattelistene hadde hun en årsinntekt på i overkant av 2 millioner kroner i 2019.

Tvedestrandsposten har vært i kontakt med Maxis legesenter for å snakke med Olsen, men hun har foreløpig ikke kommet tilbake til henvendelsen.