Inviterer til folkemøter om sammenslåing og økonomi

Tvedestrands nye politiske liste, Xtra-lista, inviterer velgerne til to folkemøter før valget. Foredragsholderne er eksperter på kommunesammenslåing og kommuneøkonomi\