Kommuneoverlegen: - De nye retningslinjene skal følges - også vi skal delta i den nasjonale dugnaden