Kommunene spleiser på godt betalt jobb

Av

En egen koordinator skal være bindeleddet mellom kommunene som berøres av ny E18 og blant andre Nye Veier AS.