Kommunen vil kjøpe areal av arvinger

Åmli kommunen ble i februar i år kontakta av arvinger etter Gunhild Myhre, som ønsker å selge privat grunn på deres eiendom - et område som er regulert som del av Engenes Næringsområde.