Kommunen har bestemt seg for hva de vil svare

Statens vegvesen har bedt om et snarlig svar fra Tvedestrand kommune, og det vil de få.