Kommunelegen: - Vi jobber nå med en vaksineplan mot koronaviruset

Nasjonale myndigheter ber kommunen ha en vaksineplan mot koronaviruset klar allerede 1.desember i år.