Kommunalsjef i Vegårshei kommune har sagt opp

Kommunalsjef i Vegårshei kommune Anne Grete Glemming har levert oppsigelse og takket ja til annen jobb.