- Vi har bedt om en revurdering, sier fylkeslege hos Statsforvalteren i Agder, Anne-Sofie Syvertsen.

I februar i år anmeldte statsforvalteren den tidligere virksomhetslederen på Englegård behandlingssenter for å ha misbrukt sin stilling som leder ved institusjonen. I begynnelsen av juni konkluderte politiet i Agder med at bevisene ikke var tilstrekkelig til å ta ut tiltale, og henla saken.

Nå har altså statsforvalteren benyttet seg av klageretten.

- Vi mener det foreligger i avvik i kraft av å være leder i en helsetjeneste. Derfor at vi bedt politiet om å se på saken på nytt, sier fylkeslegen.

- Ikke en vanlig sak

Tvedestrandsposten har bedt om innsyn i selve klagen fra statsforvalteren, men fått avslag. Også fylkeslegen holder kortene tett til brystet.

- Det sier seg selv at dette ikke er en vanlig sak. Vi gjennomfører mange tilsynssaker i løpet av året, men det er langt mellom de mest alvorlige. Vi hadde aldri gått til politiet hvis ikke mente dette var alvorlig, sier hun.

Leverte anmeldelse

Anmeldelsen fra Statsforvalteren i Agder kom i kjølevannet av et tilsyn som de hadde på Englegård behandlingssenter i fjor høst.

I tilsynet ble det avdekket en rekke alvorlig avvik og lovbrudd, og i kjølevannet av dette valgte statsforvalteren med revisjonsleder Eva Dolva og juridisk saksbehandler Fredrik Dahl i spissen, å opprette en egen tilsynssak på virksomhetslederen.

Like over nyåret leverte de inn anmeldelse til politiet.

Mulig misbruk

Det er er politijurist Unni Guldberg som har behandlet saken, og hun har tidligere uttalt til Tvedestrandsposten at etterforskningen ikke har vært rettet mot en spesiell paragraf, men at det har vært jobbet mot å avdekke bevis for at vedkommende har opptrådt kritikkverdig i sin lederstilling.

— Det gjelder en vurdering av mulig misbruk av overmaktsforhold knyttet til en tidligere bruker på en institusjon hvor NN hadde en ledende stilling, har Guldberg forklart.

Politiet konkluderte som sagt med at det ikke forelå nok bevis til å kunne gå videre med saken, men det er altså statsforvalteren uenig i.

- Ut i fra vår kjennskap til saken, er det nyttig at statsadvokaten ser på saken på nytt, sier juridisk rådgiver Fredrik Dahl til Tvedestrandsposten.