Ønsker åtte boliger her: - Planen har ligget litt på vent, men nå er vi klare

Utbyggingsområdet: Pila på dette skråfotoet viser området sett fra nord. Boligene vil komme nær blant annet barnehage og skole. Noen av tomtene har sjøutsikt.

Utbyggingsområdet: Pila på dette skråfotoet viser området sett fra nord. Boligene vil komme nær blant annet barnehage og skole. Noen av tomtene har sjøutsikt.

Erik Gunvaldsen ønsker å utvikle et felt med åtte boliger nær Kilsund. Nå er planen klar for behandling i Arendal kommune.

DEL

- Planene har ligget litt på vent, men nå er vi klare til å gå i gang, sier Gunvaldsen til Tvedestrandsposten.

Detaljplan

Grunneieren spilte inn området på åtte mål som et mulig utbyggingsområde for boliger allerede i 2002.

Nå har han fått Pollen Bygg & Eiendom til å utarbeide en detaljplan for området, som ligger i en skråning på motsatt side av bo- og omsorgsenteret ved Vindkollvann.

Sentral plassering

- Boligene får en sentral plassering i Kilsund. Nær gang- og sykkelvei, skole, butikk og barnehage, sier Gunvaldsen, som legger til at omtrent halvparten av boligene vil få sjøutsikt.

Planen inkluderer både eneboliger, tomannsboliger og en firemannsbolig i inntil to etasjer, tilpasset terrenget. En romslig lekeplass er også med i planforslaget.

- Vi vil starte med å bygge en enebolig, sier Gunvaldsen.

Han håper komme igang med denne boligen i løpet av høsten.

Adkomsten til boligfeltet vil for øvrig gå fra fylkesvei 127 (Kilsundveien), og eksisterende kryss som nylig er utbedret.

Boliger: Landskapsvirkning fra Vindkolltjern. Ill.: Pollen Byggg & Eiendom.

Boliger: Landskapsvirkning fra Vindkolltjern. Ill.: Pollen Byggg & Eiendom.

Tar vare på kollen

Når reguleringsplanen nå skal behandles av Arendal kommune, er det allerede tatt hensyn til innspill som har kommet fra Fylkesmannen i Agder, som er opptatt av at kollen som et landskapselement i størst mulig grad må bevares.

Dette ivaretas ved at det skal være et stort område med grønnstruktur som dekker hele toppen av Vindkollen og området ned mot Vindkoltjern.

Etter at kommunen har sagt sitt, vil detaljplanen bli lagt ut på høring, slik at naboer og andre berørte kan komme med innspill.


Artikkeltags