Siste gangen det var juleavslutning for alle ansatte her

Tvedestrand videregående skole hadde sin siste juleavslutning på Holt for personalet for hele skolen i dag.