Får lov til å skyte grågås

Artikkelen er over 2 år gammel

Øyvind Fossdal har fått tillatelse til å skyte fem ungfugler grågås. Bakgrunnen er store ødeleggelser på dyrka mark.