- Jeg ville sviktet totalt som folkevalgt og medforvalter av fellesskapets midler om jeg hadde forholdt meg passiv i denne saken

Ordfører Kjetil Torp (KrF) forklarer at saksbehandleren hadde fått instruks fra kommunedirektøren om å ikke bruke mer tid på saken om eiendomsskatt i Vegårshei kommune. Men Torp på sin side ville likevel ikke la saken ligge.