- Jeg vil takke alle lojale og lokale kunder

20 år med bemannet bensinstasjon er over for Dag Øygardens del, og han sender takken spesielt til alle gode og lokale kunder.