- Jeg venter i spenning på om Krfs kommunestyregruppe vil vise sin dugnadsånd også når det gjelder sommervedlikeholdet på gravplassene

Av

Kommunal tjenesteyting eller dugnadsarbeid, spør Per Fossing i dette leserinnlegget.