- Jeg mener det kan være brudd på forvaltningsloven

Jan Roger Ekedal (Xtra-Lista) mener det kan være brudd på forvaltningsloven at det ikke ble skrevet referat fra møtet der de tre gründerne som ønsker å lage et Windjammer-senter i Lyngør presenterte sine planer for ordfører Marianne Landaas (H). Han vil at kontrollutvalget ser på saken.