Jeg har full respekt for at noen har stor sans for nye og moderne hus, men jeg forstår ikke hvorfor de ønsker å bygge det på Lyngør

Av