- Jeg forventer at kommunedirektøren ordner opp i personalsaker som dette

Morten Foss (Sp) reagerer sterkt på at en personkonflikt i skoleenheten i Tvedestrand spilles for åpen scene i Tvedestrandsposten. Han mener kommunedirektør Jarle Bjørn Hanken burde ha grepet inn for lenge siden.