- Jeg blir ofte beskyldt for å være for seriøs, men jeg gjør ingenting halvveis.

Nina Noem Hansen (35) har hele rotsystemet sitt i Lyngør og på Sandøya. Nå deler hun tiden sin mellom jobben som petroliumsingeniør, gründer for opplevelsesbedriften Kote Null og bleieskiftarbeider hjemme på Sandøya.