Ungdom - søk penger før 15. mars!

Av

- Vi vil gjerne at de skal søke, disse ungdommene, sier Siw Johannessen i Jarls Ungdomsfond.