Jan Lindal selger seg ut av Lindal Treindustri AS

E.A. Smith overtok 22. juni alle aksjene i Lindal Treindustri AS.