- Takknemlig for jaktopplevelser siden 1971, nå er det slutt

De har boltret seg på 6000 mål på Gisletveit i snart 50 år.