Jagde to rådyr fra E18 og inn i skogen

Nå er et hull under gjerdet tettet.