Ja til inkluderende julefeiringer i skolen

Av

Human-Etisk Forbund ønsker at barn skal oppleve inkludering og fellesskap i skolehverdagen. Da må forkynnelse i skoletiden opphøre.