Innkaller til hastemøte i formannskapet om skolesalg

To bud har kommet inn på Lyngør skole. Det ene er på 2 millioner, det andre er på 2,2 millioner. Lyngør Vel, som har stått for salget, ønsker å selge til de som har lagt inn det laveste budet, fordi de ønsker å bosette seg på stedet. Kommunedirektøren mener formannskapet bør ha et ord med i laget, og har innkalt til hastemøte førstkommende mandag.