Hytteeiere må tåle at brygga de bygget ulovlig nå blir tilrettelagt for offentligheten

Den omstridte brygga som er ulovlig bygget ved Ringen på Borøya blir stående. Størstedelen skal være til allmennheten, men politikerne ønsker en dialog med hytteierne for om mulig å dempe konfliktnivået.