Flertallet godtok at omstridt hytteplan legges ut på høring

Flere kommunepolitikere er fortsatt ikke fornøyd, men det planlagte hyttefeltet i Måvikheia ved Hagefjordbrygga er kommet et skritt videre.