- Hva med parkeringsplasser? sa flere direkte til ordføreren på sommertreff for hytteeiere

Det var rene spørretimen i aulaen på Tvedestrand videregående skole.