Hva advokatregningen lander på vet ingen

Av

Kommunen jobber nå ved hjelp av advokat med sitt tilsvar på stevningen mot dem. Imens er det ikke endelig avklart om det kan komme enda flere som går til sak mot kommunen.