Gammelt og ærverdig: Vil selge perle i Tvedestrand

I bunnen av Hotellkleiva ligger et gammelt sørlandshus med boflate på over 400 kvaderatmeter. Nå kommer det ut for salg.