Hun er eneste ansatt: Maya Twedt Berli har fått ny jobb

Tidligere ordfører på Vegårshei, MayaTwedt Berli, har fått en sentral oppgave med å styrke og synliggjøre trenæringen på Agder.