Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet: - Hvor blir det av brakkene her?

Over halvannet år etter at Arbeidstilsynet blant annet konkluderte med at kontorfasilitetene til de ansatte ikke holder mål. Er kommunens foreslåtte løsning, fortsatt ikke på plass.