Måtte stenges - og skal restaureres fullstendig

Servicebygget ved Holt kirke var i så dårlig forfatning at det ble stengt for allmennheten ved nyttår. Nå skal det bygges om og restaureres fullstendig.