Hevder de står samlet i kampen om det som kanskje er århundrets største mulighet

1. september går fristen ut for innlevering av tomteforslag til batterifabrikken Morrow Batteries planlegger på Sørlandet. De får nok av tomter å velge mellom. Av de åtte kommunene i Østre Agder-samarbeidet er det kun Vegårshei som ikke lanserer sitt eget forslag. Flere av kommunene nøyer seg dessuten ikke med kun ett alternativ.